BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Onze reden van bestaan

  • In een wereld die steeds sneller verandert, moeten bedrijven en organisaties continu alert blijven om hun positie te behouden of te versterken. Dat betekent veranderen en/of groeien.
  • Een geslaagd groei- of verandertraject hangt samen met de betrokkenheid en de medewerking van mensen.
  • 1 op 2 verandertrajecten in bedrijven verloopt niet zoals gepland. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een mank lopende communicatie.
  • Bedrijven die op een efficiënte en effectieve manier omgaan met hun communicatie (intern en extern) halen bijna 50% meer rendement.
  • In 75% van de bedrijven is er sprake van 'bedrijfsblindheid', hetgeen impliceert dat dingen over het hoofd gezien worden.
  • 45% van innovaties worden niet aangegeven door eigen medewerkers maar door externen.

Bedrijven hebben er dus baat bij om een beroep te doen op een externe sparringpartner (of klankbord) die hen helpt bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar concreet operationeel beleid. Met meer dan 25 jaar praktijkervaring in huis (bottom-up) kan buroplus deze rol spelen. De doelstellingen van onze klanten zijn onze leidraad. We helpen onze klanten de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren.

Een vertrouwensrelatie met onze klanten is een noodzakelijke basis.

Running sneakersGifts for Runners

Onze ambitie

  • buroplus wil de slaagkansen van bedrijven in een groei- of verandertraject maximaliseren. Dit doen we door in te zetten op betrokkenheid en medewerking van mensen, stakeholders. 
  • buroplus wil een sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor bedrijven en organisaties die veranderen, met focus op bedrijfsdoelstellingen op middellange en lange termijn.
  • buroplus wil het rendement van inspanningen en budgetten verhogen door in te zetten op maximale efficiëntie en effectiviteit. 
  • buroplus wil bijdragen om de kloof tussen bedrijven en onderwijs te verkleinen. Dit doen we door een brug te bouwen tussen beiden en door kennis en ervaring op een belangeloze manier ten dienste te stellen.
bridgemediaadidas NMD Human Race