BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Onze reden van bestaan

  • In een wereld die steeds sneller verandert, moeten bedrijven en organisaties continu alert blijven om hun positie te behouden of te versterken. Dat betekent groeien en/of veranderen.
  • 1 op 2 groei- of verandertrajecten in bedrijven verlopen niet zoals gepland. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een mank lopende communicatie.
  • Bedrijven die op een efficiënte en effectieve manier omgaan met hun communicatie (intern en extern) halen bijna 50% meer rendement.
  • In 75% van de bedrijven is er sprake van 'bedrijfsblindheid'.
  • 45% van innovaties worden niet aangegeven door eigen medewerkers maar door externen.

Bedrijven hebben er dus baat bij als zij een beroep doen op een sparringpartner (of klankbord) die hen in de eerste plaats helpt bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar concreet operationeel beleid. Dankzij meer dan 25 jaar praktijkervaring (bottom-up) kan buroplus deze rol spelen. De doelstellingen van de klanten zijn de leidraad van buroplus en de basis voor een langetermijnsamenwerking.

We helpen onze klanten de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren.

Een vertrouwensrelatie met onze klanten is een fundamentele vereiste.

Onze ambitie

  • buroplus wil een sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor bedrijven en organisaties met focus op bedrijfsdoelstellingen en op een langetermijnsamenwerking.
  • buroplus wil de slaagkansen van bedrijven in een groei- of verandertraject verhogen. Dit d.m.v. het opzetten én implementeren van een communicatiestrategie die de vertaling is van hun bedrijfsstrategie.
  • buroplus wil het rendement van inspanningen en budgetten van onze klanten verhogen door in te zetten op maximale efficiëntie en effectiviteit. 
  • buroplus wil bijdragen om de kloof tussen bedrijven en onderwijs te verkleinen. Dit doen we door te fungeren als link tussen beiden en door onderzoeksvragen bij onderwijs en kennisinstellingen neer te leggen, onderzoeksprojecten te begeleiden en op te volgen.