BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Strategie

Wat staat er in een strategisch communicatieplan en waarom moet u er een hebben?

Waar staat uw bedrijf vandaag en waar wil u naartoe? Het is belangrijk dat u doelstellingen hebt voor uw bedrijf, maar het is nog belangrijker om te weten hoe u die doelstellingen gaat realiseren. Die aanpak staat omschreven in een strategisch communicatieplan.

 • Wie is uw doelgroep: met andere woorden, aan wie gaat u het verhaal van uw bedrijf vertellen? Wie heeft er belang bij om te weten wat u doet en waarom u dat doet? Meestal gaat het om (potentiële) klanten, maar ook leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en pers.
 • Wat wilt u met uw communicatie bereiken? Is het hoofdzakelijk om marketingdoeleinden dat u communiceert (of in dat geval eerder publiciteit maakt)? Of bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Wilt u investeerders aantrekken of doet u het om aan het imago van uw bedrijf te werken?
 • Hoe gaat u communiceren? Welke doelgroep moet u op welke manier benaderen opdat uw boodschap haar doel bereikt?
 • Wanneer moet er gecommuniceerd worden? Een tijdlijn met scharniermomenten is onmisbaar!
 • Welk budget wilt u spenderen aan uw communicatie?
 • Welke communicatiemiddelen gaat u gebruiken? De antwoorden op de voorgaande vragen zijn de basis voor de juiste communicatiemix voor uw bedrijf.

Hoe gaat het opstellen van een communicatieplan in zijn werk?

Bij de opmaak van een communicatieplan gaan we stapsgewijze te werk:

 • Analyse: aan de hand van een intakegesprek brengen we uw bedrijf volledig in kaart.
 • Structureren: het intakegesprek is de basis voor het eigenlijke plan. We bepalen doelgroep, doelstellingen, strategie, budget en communicatiemix. Het resultaat is een praktisch werkdocument dat de leidraad wordt bij de implementatie.
 • Organiseren: het plan wordt stap voor stap geïmplementeerd. We definiëren een aantal 'kapstokken' waaraan de verschillende acties en activiteiten worden gekoppeld.
 • Evalueren: elke actie en activiteit wordt geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de doestellingen die we bij het begin hadden gedefinieerd.
 • En dit brengt ons weer bij het begin van het verhaal. De trein is vertrokken, het is dan enkel bijsturen en natuurlijk opletten voor het nemen van de juiste wissels!

Advies én implementatie op maat van uw bedrijf

bburoplus begeleidt uw bedrijf in de breedte én in de diepte. Elke groep van 'stakeholders' vraagt een andere benadering: klanten, leveranciers, medewerkers, investeerders en andere relaties. Voor elk van deze doelgroepen helpen we u bij het uitstippelen van het juiste traject.

uburoplus werkt oplossingsgericht en vormt een tandem met de klant. Dat u het beoogde resultaat bereikt, vinden we belangrijker dan dat we zelf een referentielijst met klinkende namen opbouwen.

rIn veel bedrijven zijn missie en visie helder geformuleerd, maar is er de behoefte om de strategie en de ideeën af te toetsen met een externe sparringpartner. buroplus biedt u een klankbord, een frisse kijk, een visie van buitenaf, zonder u een plan op te leggen. We zoeken in overleg naar de beste oplossingen waarbij zowel buroplus als de klant zich gelukkig voelen. Omdat onze klanten zich bevinden in zeer uiteenlopende sectoren, genereert onze aanpak een bijzondere kruisbestuiving en diversiteit en dus een win-win situatie voor iedereen.

oMeer dan 25 jaar praktijkervaring maakt dat we vooral werken in functie van concrete situaties en behoeften, niet vanuit algemene theorie.

pWe schrijven geen nieuw verhaal voor uw bedrijf. We vertellen ook geen verhaal dat niet past bij uw bedrijf. Elke organisatie hééft immers een eigen verhaal, dat boeiend genoeg is om naar buiten te brengen. Wij helpen u bij het vertalen van uw boodschap in functie van uw doelstellingen en van uw doelgroepen. 

lburoplus begeleidt u gedurende uw ganse traject. We laten u niet achter met een mooi plan, maar zetten mee de schouders onder uw groei- en verandertraject. Doordat we uw bedrijf door en door kennen, kunnen we snel en efficiënt meewerken en tot resultaat komen.

uMaximale efficiëntie door minimale doorgeefluiken. Als we externe, complementaire partners mee in een traject betrekken, dan werken we in team op een open en transparante manier. Er gaat dus géén kostbare tijd of waardevolle informatie verloren door interne briefings, opvolging of coördinatie. 

sRome is niet op één dag gebouwd, zegt een spreekwoord. Daarom stappen we met onze klanten graag in een langetermijntraject. Die vertrouwensrelatie is een vereiste om een bedrijf op een efficiënte manier te kunnen begeleiden en tot resultaat te komen.

affiliate tracking urlPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf