BEDRIJVEN GROEIEN EN VERANDEREN.

MET EEN EXTERNE FRISSE KIJK BEGELEIDEN WIJ U
BIJ DE ONTWIKKELING VAN EN HET RICHTING GEVEN AAN UW BEDRIJF.

Onze missie

 • In een wereld die steeds sneller verandert, moeten bedrijven en organisaties continu alert blijven om hun positie te behouden of te versterken. Dat betekent groeien en/of veranderen.
 • 1 op 2 groei- of verandertrajecten in bedrijven verlopen niet zoals gepland. De belangrijkste oorzaak hiervoor is een mank lopende communicatie.
 • Bedrijven die op een efficiënte en effectieve manier omgaan met hun communicatie (intern en extern) halen bijna 50% meer rendement.
 • In 75% van de bedrijven is er sprake van 'bedrijfsblindheid'.
 • 45% van innovaties worden niet aangegeven door eigen medewerkers maar door externen.

Bedrijven hebben er dus baat bij als zij een beroep doen op een sparringpartner (of klankbord) die hen in de eerste plaats helpt bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar concreet operationeel beleid. Dankzij meer dan 25 jaar praktijkervaring (bottom-up) kan buroplus deze rol spelen. De doelstellingen van de klanten zijn de leidraad van buroplus en de basis voor een langetermijnsamenwerking.

We helpen onze klanten de juiste strategische keuzes te maken én te implementeren.

Een vertrouwensrelatie met onze klanten is een fundamentele vereiste.

Onze visie

 • Buroplus wil de slaagkansen van bedrijven in een groei- of verandertraject verhogen. Dit d.m.v. het opzetten én implementeren van een communicatiestrategie die de vertaling is van hun algemene bedrijfsstrategie.
 • Buroplus wil een sparringpartner én vertrouwenspartner zijn voor deze bedrijven met focus op bedrijfsdoelstellingen en op een langetermijnsamenwerking.
 • Buroplus wil maximale kruisbestuiving genereren, zowel intern in bedrijven als extern tussen bedrijven door:
  • Te focussen op de doelgroep van KMO's met een aanverwante bedrijfsactiviteit (= externe kruisbestuiving)
  • Op de hoogte te blijven van actuele trends en communicatietechnologieën (= interne kruisbestuiving via een crossmediale communicatiemix)
 • Buroplus wil bijdragen om de kloof tussen bedrijven en onderwijs te verkleinen. Dit doen we door te fungeren als link tussen beiden en door onderzoeksvragen bij onderwijs en kennisinstellingen neer te leggen, onderzoeksprojecten te begeleiden en op te volgen.

Ons verhaal

Het verhaal van buroplus begon in 2000. Nu, meer dan 15 jaar en een grondige transformatie later (van freelance managementondersteuning tot erkende advies- en strategiepartner), is het verhaal nog steeds even boeiend.

Want communicatie is een complex gegeven en evolueert razendsnel. Wat vandaag nieuw en innovatief is, is morgen alweer achterhaald.

Ons uitgangspunt, een strategische aanpak, is meer dan ooit actueel en zit ook vervat in ons eigen logo.

sOver de naam: 'buroplus' is wat de naam zegt, een bureau met een 'plus'. Die 'plus' zit in verschillende elementen:

  • Ondanks de kleinschaligheid bieden we een 360° aanpak, van advies tot en met implementering.
  • Kennis en ervaring zijn het resultaat van meer dan 25 jaar continu investeren in opleidingen: "Een dag niks geleerd is een dag niet geleefd."

tOver de vorm van het logo: van rechte hoeken naar ronde vormen.

  • De letters zijn rond, volledig in lijn met de 360° aanpak.
  • In de 'O' werd een komma verwerkt, een leesteken dat bepalende klemtonen legt in een zin of in een gans verhaal. Een komma geeft ook een rustpauze aan, tijd om even na te denken over hetgeen gepasseerd is én over hetgeen nog moet komen.
  • De cirkel en de komma vormen samen een icoon, dat als visueel element voor herkenbaarheid zorgt via onze communicatiemix.

oOver de kleuren van het logo: de kleuren grijs en blauw werden behouden uit onze voorgaande huistijl, omwille van de herkenbaarheid, maar werden wel opgefrist. Het blauw is cyaan geworden, een pure basiskleur die staat voor de puurheid van onze aanpak.

rOver de baseline: 'No strategy, no story' geeft een extra dimensie aan het logo.

  • In de eerste plaats is dit een verwijzing naar onze core business: strategische communicatie.
  • Veel belangrijker nog is de betekenis: een bedrijf kan geen verhaal schrijven als er niet eerst een strategie wordt uitgetekend. Communiceren, een verhaal vertellen, is niet mogelijk zonder vooraf te bepalen aan welke doelgroep u welke boodschap te vertellen hebt. Dus, zonder strategie is er geen verhaal.

yDe kern van het verhaal: 'No strategy, no story' en... 'No story, no glory'.